COLLOQUIUM
Vrouwen / Kunst / Maatschappij

Goethe-Institut
Zaterdag 11.03.2006
10:00 > 17:00

 

Een uitwisseling van diverse standpunten over de huidige situatie van kunstenaressen, de expertise van degenen die hun werk in het licht stellen, evenals de toekomstperspectieven, in Brussel, Berlijn en elders.

 

Goethe-Institut: Belliardstraat 58, 1040 Brussel

 

10:00
Ontbijt
met interventie van Cuisine Interne Keuken: "Stirring the pot and Showing the Seams". Mobiel onderzoek naar culturele (feministische) praktijken

11:00
Filosofe Françoise Collin en schrijfster Irène Kaufer : "Art Féminin? Art Féministe? Art des Femmes?"

12:00
Cineaste Jutta Brückner en kunstenares Nanna Lüth : "Gender en cultuur / Het gendernet aan de Universität der Künste in Berlin"

13:00
Lunchpauze

14:00
Cineaste Jutta Brückner en filosofe Françoise Collin : "Over de rol van het autobiografische in de werken van kunstenaressen"

15:00
Ronde tafel met vertegenwoordigsters van organisaties die kunstenaressen steunen en promoten: Marijke Seresia van Gynaika (B), Marianne Pitzen, directrice van het Frauenmuseum Bonn (D), een vertegenwoordigster van Goldrausch (D), Laurence Rassel van Journées Digitales en Cuisine Interne Keuken (B).
Moderatrice : Nadine Plateau

17h30
Afsluiting


_____________________________________________________

Een simultane vertaling (Nederlands, Frans, Engels) is voorhanden.

Gratis toegang. Het aantal plaatsen voor het colloquium is beperkt.
Reserveringen gewenst: info@aroom.org – 0477 820 729


_____________________________________________________

De dag wordt afgesloten met de vertoning van twee films van Jutta Brückner in het Filmmuseum:


18:15
Hungerjahre (D 1980, 118‘, ov D - ond FR)


20:30
Hitlerkantate (D 2005,125‘, ov D - ond E)
Europese première

In aanwezigheid van Jutta Brückner


_____________________________________________________

 

Deelneemsters aan het Colloquium

Jutta Brückner

Jutta Brückner is cineaste. Zonder opleiding in film als zodanig, maar wel in politieke wetenschappen, filosofie en geschiedenis, schreef ze voor Völker Schlöndorff en Ula Stöckl, voor ze een eigen carrière als filmmaakster begon. Ze heeft belangstelling voor de culturele en historische onderdrukken van vrouwen, maar bepaald op het vlak van de visie op vrouwen en de visuele perceptie.

Haar filmografie omvat onder meer HUNGERJAHRE - YEARS OF HUNGER - Hongerjaren (1979) en HITLER CANTATA (2005), die allebei vanavond vertoond worden in het filmmuseum, om 18h15 en 20h. Ze zegt van haar films dat ze allemaal autobiografisch zijn, en de bedoeling hebben de foute veralgemeningen waarin vrouwen gevangen blijven te bestrijden.

Nanna Lüth

Nanna Lüth is een van de exposerende kunstenaressen. Ze volgde een opleiding in Bielefeld, Londen en Chicago. Ze werd in 2001 artistieke medewerkster van GENDERNET, aan de Universität der Künste in Berlijn, en stelt er interdisciplinaire seminaries voor. In 2002 was ze een van de mede-oprichtsters van het Project Ressource: Kunst e.V., een project dat onder meer tot doel heeft kunst een nuttig doel te verlenen als bron voor vorming en opleiding in de sociale omgeving.


Marianne Pitzen

Marianne Pitzen is de directrice van het Frauenmuseum in Bonn. Dit vrouwenmuseum werd in 1981 opgericht door Marianne Pitzen en een interdisciplinaire groep vrouwen. Ze organiseerden er meer dan 400 tentoonstellingen en toonden er het werk van meer dan 2500 vrouwelijke artiesten. Het vrouwenmuseum is geen staatsinstelling, maar wel een huis dat gewijd is aan de creativiteit van vrouwen, een associatie die ongeveer 350 leden omvat.

Marijke Seresia

Vzw Gynaika, een culturele vereniging, verdedigt het principe van gelijke kansen, staat voor geestelijke groei en ontplooiing, voor innerlijke verrijking, voor openheid en begrip. Gynaika heeft aandacht voor gender in de artistieke wereld, voor vrouwelijke kunstenaars, voor diversiteit van cultuur, voor sociale aspecten in de kunstwereld en voor sociaal-artistieke projecten.
Gynaika profileert zich in het culturele landschap als partner van andere culturele verenigingen en instellingen, als intermediair, kortom als centrum van een netwerk. Een belangrijk instrument daarbij is de databank voor vrouwelijke kunstenaars. Daarin stellen zij hun gegevens en beeldmateriaal ter beschikking. De databank kan geraadpleegd worden door organisaties of individuen.
Gynaika ontwikkelt ook eigen projecten en tentoonstellingen. U kan er eveneens terecht voor lezingen of informatie over bovenvermelde thema's. www.gynaika.be

Goldrausch

Goldrausch betekent "goudkoorts". Het is een autonoom netwerk voor feministische financiering, dat ondernemingen en projecten van vrouwelijke artiesten in Berlijn steunt. Het netwerk biedt hulp bij uitgaven en logistiek. Sinds 1991 kregen meer dan 434 projecten en ondernemingen door vrouwen steun, onder meer via leningen zonder interest, voor een totaalwaarde van 750.000 euro.

Laurence Rassel

Laurence Rassel is Cyberfeministe en lid van Constant. Voor Interface3,
een opleidingscentrum voor vrouwen en in het kader van het ADA netwerk
voor vrouwen en technologie, organiseert Laurence Rassel de conferentie
Digitales. Digitales brengt vrouwen van verschillende achtergronden die
werken met technologie samen.

Françoise Collin

Feministe, filosofe en schrijfster, mede-oprichtster en redactrice van de "Cahiers du GRIF". Schrijfster van talrijke teksten over feminisme, filosofie, literatuur en hedendaagse kunst. Publiceerde "Parcours Féministes", een boek in de vorm van een gesprek met Irène Kaufer.

Irène Kaufer

Syndicale actievoerster en feministe. Medewerkster bij de tijdschriften "Politique" en "Axelle". Auteur van een roman met de titel "Fausses pistes", uitgegeven bij Luc Pire. Publiceerde "Parcours Féministes", een boek in de vorm van een gesprek met Françoise Collin.

Nadine Plateau

Voorzitster van Sophia, Belgisch coördinatienetwerk van Feministische studies, over vrouwen en gender. Belangstelling voor de problematiek van gelijkheid tussen meisjes/jongens, vrouwen/mannen in het educatief systeem in België. Specialiste op het vlak van de ontwikkeling van feministische studies en het integreren van een overheidsbeleid voor gelijke kansen in onderwijs en opleiding.
Samen met Laurence Rassel (Constant) promotor van een project voor het opnemen van genderstudies in het hoger kunstonderwijs. Organisatrice van ronde tafelgesprekken en auteur van teksten over het thema kunst en feminisme.