Cuisine Interne Keuken
Stirring the Pot and Showing the Seams


Mobiel onderzoek naar culturele (feministische) praktijken

www.constantvzw.com/cuisine

Cuisine Interne Keuken ging van start in 2003 tijdens Jonctions/Verbindingen 7; een jaarlijks interdisciplinair festival georganiseerd door Constant waarin experiment met en dialoog over de ethiek van middelen en methodes centraal staat. Met het project willen we de interne organisatie van de culturele industrie waarin we werken zichtbaar maken. Door onze collega's te vragen naar hoe zij omgaan met geschreven en ongeschreven wetten, waardesystemen en besluitvormingsprocessen in hun eigen praktijk, hopen we een blik in de interne keuken van culturele praktijken te kunnen bieden. Daarbij willen we vragen over arbeidsrelaties en economische omstandigheden vanzelfsprekend niet buiten beschouwing laten. Sommige vragen zijn rechtlijniger gesteld dan anderen, die meer ruimte laten voor interpretatie of zelfs voor ontwijkende antwoorden.

Voor het project "A room of one's own" op 11/03/2006 stelt het Cuisine Interene Keuken team een 'contextueel ontbijt' voor om te discussiëren over de condities van werk in een culturele wereld.

Het team zal vragen opwerpen over de omstandigheden waarin wij, jullie en zij werken, creëren en produceren.
Waar bevindt zich onze werkplaats in een 'nieuwe culturele kapitalistische economie'?: In de keuken, fabriek, winkel, studio, in het kantoor, het ruimteschip, op het toneel of op een feministisch festival? Hoe, en voor wie of wat werken we? Waar bestaat werk uit en wat is haar historische, politieke en esthetische ontwikkeling? Voor welke maatschappij werken we? Wie verschaft de informatie en antwoorden? Kan een kunstenaar een modelwerker; en een vrouw een modelburger zijn?Wie stelt de vragen? Wie schrijft de regels voor?

 

 
    
 

 

Met: het team van 'A room of one's own', iedere (culturele?) werk(st)er is welkom!