Els van Riel
____________________________________________
video

 

 

A room of my own


De werkkamer om alleen op mezelf, in alle vrijheid, met alle tijd nodig, een concentratie te kunnen vinden.
De plaats waar ik mijn materiaal kan wegbergen en bovenhalen, zonder anderen in de weg te lopen.

Een vanzelfsprekendheid, een door vorige generaties verworven vooruitgang.

Mijn moeder, kind tussen 12 broers en zusters, sloot zich in op toilet om maar een boek te kunnen lezen:

Ooit en elders is A room of one’s own niet zo vanzelfsprekend

Heel lang geleden, tijdens een te lange rit in een te volle bus overdacht ik het gemak lichaamloos te zijn, niet zo opgepakt te moeten zitten. Zonder lichaam geen nood aan ruimte, grond, lucht, dak, transport, eten, werken, wereld. Er bleef niet veel over, enkel denken. Ook om te doen in die overvolle bus overigens.

Is kunst iets anders dan de creatie van een abstracte ruimte voor zichzelf.
Die men in de eerste plaats alleen beleeft.
Maar die tegelijkertijd publiek te delen is.
Door de vrijheid te nemen om te werken aan iets waarnaar niemand expliciet vraagt, creëer ik een ruimte voor mezelf, ik beleef een persoonlijke aanwezigheid in ruimte en tijd. Het esultaat, mijn werk, bevestigt die tijdelijke aanwezigheid, is een abstracte weerklank van een tijd gespendeerd in een ruimte.

Mijn concentratie behoeft niet altijd een fysieke ruimte voor mezelf. Ik ben geregeld, ook in sociale omgang, met gedachten in een eigen ruimte, elders, niet bij de omringende zaak. Niet echt beleefd voorzeker, maar die vrijheid neem ik.
Mijn concentratie behoeft zelfs niet altijd een onverstoorbaarheid. Ik word graag gestoord. Of een keuze komt vanuit en concentratie of vanuit een onderbreking, maakt verschil, maar niet in waarde. Ook die vrijheid neem ik.Misschien is a room of one’s own niet anders dan die persoonlijke geestelijke vrijheid die zomaar altijd en overal voor het grijpen ligt.


Els van Riel (filminstallation)
Lives and works in Brussels. Films, film -and video installations: e.g. Bewegend Portret (Brussels 2000), The Remarkable Absent (Verbindingen/Jonctions, Brussels 2003 / Kunstraum Düsseldorf 2005), Does Distance Slow Down (Les Bains::Connective, Brussels 2004, deSingel, Antwerp 2005), video images for composers Antoine Beuger, Stefan Quix, Phill Niblock, collaboration with Q-O2, e.g. on improvisation project Lost&Found..

Els Van Riel (installation film)
Vit et travaille à Bruxelles.
Films, installations film et vidéo, e.a. Bewegend Portret (Bruxelles 2000), The Remarkable Absent (Verbindingen/Jonctions, Bruxelles 2003 / Kunstraum Düsseldorf 2005), Does Distance Slow Down (Les Bains::Connective, Bruxelles 2004, deSingel, Anvers 2005). Images vidéo pour compositeurs Antoine Beuger, Stefan Quix, Phill Niblock, collaboration avec Q-O2 pour e.a. le projet Lost&Found.

Els Van Riel (filminstallatie)
Leeft en werkt in Brussel.
Films, film- en video-installaties, o.a. Bewegend Portret (Brussel 2000), The Remarkable Absent (Verbindingen/Jonctions, Brussel 2003 / Kunstraum Düsseldorf 2005), Does Distance Slow Down (Les Bains::Connective 2004, deSingel,Antwerpen 2005).
Video voor componisten Antoine Beuger, Stefan Quix, Phill Niblock, samenwerking met
Q-O2 voor o.a. het improvisatieproject Lost&Found.